Wat is de Studentenraad Faculteit Farmacie?

StuFF is de Studentenraad van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Enerzijds is StuFF een facultair aanspreekpunt voor studenten en een overlegplatform tussen studentenvertegenwoordigers in facultaire raden en commissies, alsook verenigt ze de jaarverantwoordelijken. Anderzijds wordt er ook sterk ingezet op de centrale vertegenwoordiging zoals binnen de Gentse Studentenraad en op Vlaams niveau binnen het Vlaams Farmaceutisch Studenten Overleg.

De inzet van studentenvertegenwoordigers op de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit het verdedigen van de belangen van de studenten en het aankaarten van bestaande problematiek binnen de verschillende instanties. Op deze manier hebben studenten ook inspraak in het beleid van de faculteit en haar aangeboden opleidingen. Het mee bewaken van kwaliteitsvol onderwijs en samenwerken tussen bestaande organen zijn dan ook onze kerntaken.

Recent nieuws

STUDENT RESEARCH SYMPOSIUM

Marlies Buelens

02 March 2020

Research Day & Student Research Symposium (RD-SRS): 4 april 2019

Sigrid Verhelst

09 December 2018

Meter- en peteravond: 3 oktober

Sigrid Verhelst en Stijn Van Hoecke

23 September 2018

Buddyprogramma

Gülsüm Gücenmez

23 September 2018

Agenda