Wat is de Studentenraad Faculteit Farmacie?

StuFF is de Studentenraad van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Enerzijds is StuFF een facultair aanspreekpunt voor studenten en een overlegplatform tussen studentenvertegenwoordigers in facultaire raden en commissies, alsook verenigt ze de jaarverantwoordelijken. Anderzijds wordt er ook sterk ingezet op de centrale vertegenwoordiging zoals binnen de Gentse Studentenraad en op Vlaams niveau binnen het Vlaams Farmaceutisch Studenten Overleg.

De inzet van studentenvertegenwoordigers op de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit het verdedigen van de belangen van de studenten en het aankaarten van bestaande problematiek binnen de verschillende instanties. Op deze manier hebben studenten ook inspraak in het beleid van de faculteit en haar aangeboden opleidingen. Het mee bewaken van kwaliteitsvol onderwijs en samenwerken tussen bestaande organen zijn dan ook onze kerntaken.


Nieuws

STUDENT RESEARCH SYMPOSIUM

Gepubliceerd op 02 maart 2020 door Marlies Buelens

Op donderdag 2 april zal de Research day plaatsvinden. Dit is een dag waarop verschillende lezingen, presentaties en workshops georganiseerd worden.

Wat kan je doen als student: Heb je deelgenomen aan Honours Proramme of net een masterthesis geschreven? Stel je onderzoek voor op de Research Day! Je kan je onderzoek voorstellen aan de hand van een wetenschappelijke poster. Wil je meer informatie klik dan op deze link

Lees verder...

Research Day & Student Research Symposium (RD-SRS): 4 april 2019

Gepubliceerd op 09 december 2018 door Sigrid Verhelst

Het gecombineerde evenement 'Research Day & Student Research Symposium' is een samenwerking van de Commissies Wetenschappelijk Onderzoek en de studentenraden van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Diergeneeskunde. Met de faculteit Diergeneeskunde als nieuwe medeorganisator is het 'Research Day & Student Research Symposium' uitgegroeid tot een interfacultair evenement voor alle gamma-faculteiten.

De RD-SRS doelstellingen zijn:

onderzoek promoten bij studenten; de visibiliteit van het eigen onderzoek verhogen om zo samenwerking te initiëren of te versterken; onderzoekers sensibiliseren voor actuele (beleidsmatige) onderzoeksthema's en coaching voor onderzoekers door middel van presentaties, posters, workshops, infostanden en netwerking (catering inbegrepen).

Het evenement is toegankelijk voor masterthesisstudenten, Honours Programme-studenten, doctoraatsstudenten, postdoctorale onderzoekers, professoren, clinici (voor artsen wordt accreditering aangevraagd) en iedereen met interesse voor Life Science onderzoek.

Lees verder...

Meter- en peteravond: 3 oktober

Gepubliceerd op 23 september 2018 door Sigrid Verhelst en Stijn Van Hoecke

Op woensdag 3 oktober is het weer zo ver, de meter- en peteravond!
Dan verwelkomen wij de nieuwe studentjes farmacie op onze faculteit met een rondleiding en een hapje & drankje.
Het uitgelezen moment om al jouw vragen te stellen over de opleiding en het studentenleven.
Iedereen is welkom om 19u in het FFW! Graag inschrijven voor 1 oktober door een mailtje te sturen naar StuFF@UGent.be.

Hopelijk tot dan ;-)

Lees verder...

Agenda